Státní zámek Dačice

Zámecký areál Dačice

Státní zámek Dačice

Státní zámek Dačice patří mezi jedny z nejhečích v oblasti jižních Čech. Na zámku v Dačicích si můžete projít několik prohlídkových tras. Trasu tvoří celkem devatenáct místností. V každé místnosti si také vyslechnete výklad, který stručně popisuje historii místností. V sálech severního křídla v přízemí se v místnostech dochovaly dokonce klenby. Také zařízení, které je zde vystaveno pochází z devatenáctého století a patřilo v minulosti rodu Dalbergů. Najdete zde i tehdejší rodinné portréty, které vyobrazují rodinu. Najdete zde také obraz, na kterém je vyobrazení pasování rytířů. V dolní arkádě jsou vystaveny přirodovědecké sbírky.

Dále se zde nachází hala, kde je také schodiště, toto je však důsledkem empírových úprav na zámku. V prvním patře je také podle dobových záznamů vybavený pokoj Friedricha Ferdinanda Dalberga. Také je zde sbírka motýlů, vycpaných ptáků a minerálů. Zde se podařilo také obnovit tapety, které pocházejí z počátku dvacátého století. Jedna ze zámeckých knihoven je vystavěna v empírovém slohu. Najdete zde rodové erby, ale také sbírku sedmi tisíc knih, která patří mezi unikátní. Ve druhé, větší knihovně je vystaveno celkem sedmnáct tisíc knižních svazků. Prohlídka obvykle končí v horním patře, kde se nachází originály a také kopie antických plastik.

Na zámku najdete samozřejmě i řadu dalších zajímavostí. Pro podrobnější informace navštivte oficiální stránky zámku v Dačicích. Zde najdete také kontaktní ůdaje a informace o otevírací době, případných rezervacích.

Vložil Zámek Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zámek Dačice vstupné

Vstupné do zámku v Dačicích je rozděleno do několika skupin. Plné stupné pro dospělé činí osmedesát korun. Senioři platí o dvacet korun méně, tedy šedesát korun. Snížené vstupné platí pro děti do šesti let, studenty do dvaceti šesti let a také držitele karty ZTP. Všechny tyto skupiny platí společnou částku, která je rovna čtyřiceti korunám. Rodinná vstupenka stojí dvě stě korun. Pro skupiny, které potřebují cizojazyčný výklad je plně vstupné pro jedince rovno sto dvacet korun.

Senioři mají opět snížené vstupné ve výši smdesát korun. Sníženě vstupné pro studenty je šedesát korun. Slevy jsou uplatněny pro studenty a seniory po předložení průkazu. Platné jsou průkazy seniorů ZTP, studentské průkazy ISIC a karta mládeže EURO. Pokud zámek navštíví skupina více než dvaceti osob bude uplatněna sleva deset procent. Rodinné vstupné je definováno pro dva dospělé a maximálně tři děti, které nedosáhly věku osmnácti let.Pokud zámek navštíví mateřská škola, účtuje se vtupní poplatek ve výši dvaceti korun na jedno dítě. Zdarma mohou zámek navštívit osoby, předloží průkaz průvodce ZTP/P, ICOMOS kartu, ICOM kartu, dále kartu NPÚ a mnoho dalších.

Kompletní seznam slev a volných vstupů naleznete na internetové stránce zámku Dačice.

Vložil Zámek Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zámek Dačice zajímavosti

Zámek v Dačičích nabízí spoustu zajímavostí, které Vás jistě překvapí. Jednak jsou to samozřejmě informace z historie a vzniku zámku. Zajímavá je i historie majitelů a pánů, kteří zámku vládli. Zámek byl postaven na konci 16. století v renesančním stylu. Později s přechodem majitelů byl upraven barokně a v 19. století prošel poslední významnou přestavbou do vzoru empírového. Prohlídkové trasy jsou dvě a provedou Vás přes reprezentativní sály, halu s unikátním empírovým schodištěm a mnoho dalších zajímavých míst. Samozřejmostí je i návštěva knihovny, která v sobě ukývá mnoho historických skvostů.

Zámecká knihovna byla vybudována díky Osteinům a Dalbergům. Nejvíce knih je umístěno v secesní knihovně, která je zařízena podle návrhu, který vypracoval architekt Hans Prutscher. Tento návrh pochází z roku 1909. Součástí celého areálu parku je také zámecký park. Park se nachází ve výšce více než pět set metrů nad mořem. V parku najdete také rybníček a s ostrůvkem. Park samozřejmě vykazuje jistý zahradně – arcihtektonický záměr, který je do dnešní doby dodržován.

Jeho celková rozloha je deset hektarů. Díky tomu se řadí mezi menší zámecké parky u nás. V parku se můžete samozřejmě procházet. Park je pro návštěvníky přístupný od dubna do října mezi 07:00 a 21:00.

Vložil Zámek Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zámek Dačice historie

Zámek v Dačicích patří mezi nejhezčí zámky, které najdete v jižních Čechách. V minulosti zde pobývalo poměrně hodně rodů a také se často střídali majitelé. Mezi nejznámějšími a nejvýznamnějšími rody můžeme zmínit Krajíře z Krajku, Osteiny a Dalbergy. Zámek byl původně gotickým hradem, který se postupně během působení majitelů měnil. Prošel renesanční přestavbou a také byl poznanamenán empírovou architekturou. O renesanční přestavbu se postarali italští architektoničtí mistři. Přestavba do empírového stylu, spadala pro změnu pod křídla známého vídeňského architekta Riedla.

Poslední rekonstrukcí prošel zámek mezi lety 1990 a 1996. Nejednalo ze však o další změny slohu. Naopak cílem bylo obnovení nebo rekonstrukce aktuálních architektonických prvků. Díky rekonstrukci je v současnsti zámek zachován pro všechny návštěvníky. Najdete zde všechny architektonické styly, kterými si zámek během své historie prošel. Samozřejmě ne všechny se dochovaly ve velké míře. V současnosti mohou návštěvníci poznávat zámek ve dvou prohlídkových trasách.

Samozřejmě jejich délka i cena jsou odlišné, zaleží pouze na Vás jak moc budete chtít poznat historii zámku. Na zámku probíhají samozřejmě i společenské akce, jako jsou svatby. Všechny informace o pronájmu prostor naleznete na oficiálních stránkách zámku v Dačicích. Maximální kapacita obřadní síně je šedesát hostů, pro větší svatby není zámek vhodný. Cena obřadu v interiéru je asi dva a půl tisíce korun.

Vložil Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zámek Dačice a okolí

Zámek v Dačicích má velmi pestrou historii. V 16. století zde bylo velmi rozsáhlé sídlo Krajířů z Krajku. Tento šlechtický rod pochází z Korutan. Nejprve zde byl postaven starý zámek, který v dnešní době slouží jako městský úřad. Jednalo se o renesanční stavbu s cimbuřím. Tato stavba byla založena v roce 1591. Zámek byl upravován také během sedmnáctého století za Viléma Dubského z Třebomyslic. Nový architekt Francesco Camelli navrhnul úpravu zámeckých věží.

Do věže byly následně vloženy hodiny, což se datuje do roku 1713. Přistavěna byla také kuchyně, která hrála důležitou roli. Autorem sochařské výzdoby celého zámku byl Sebald Kolbl. Roku 1809 byl zámek přepsán do majetku Dalbergů. Následovala také empírová úprava zámku, kterou prováděl velmi uznávaný architekt z Vídně Riedl. Ve třicátých letech devatenáctého století byly upraveny také intriéry, samozřejmě také do empírové stylu. Poslední úprava přišla v roce 1909, kdy změnili podobu nádvoří. Od roku 1945 je zámek zestátněn a přístupný veřejnosti.

V letech 1990 a 1996 byla provedena rekonstrukce fasád, nádvoří, hospodářského křídla a dalších částí zámku. Díky tomu byl zámek zhodnocen pro návštěvníky a také pro současnou generaci. Pokud se tedy sami budete chtít přesvědčit o krásách zámku, nezbývá než se vydat na prohlídku zámku, která jistě bude stát za to.

Vložil Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zámek Dačice, Rožmberský rok

Rožmberský rok je již tradiční událostí, které se účastní jihočeské zámky. Také zámek v Dačicích otevře své komnaty pro všechny návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Původní vzhled zámku v Dačicích, který byl ve slohu renesančním, je dnes přopomínán pouze pomocí dvou pater arkád, které najdeme v nádvoří zámku. V současnosti je zámek ve stly klasicistním, který mu jaksi vnuknuli někdejší majitelé Dalbergové. Tato podoba se dochovala do dnes od počátku devatenáctého století. Na letošní sezónu byly oteřeny pro návštěvníky čtyři nové komnaty, z nichž jedna imitovala partmá Friedricha Dalberga.Otevírací  na zámku se pohybuje mezi 09:30 až d 18:00. Zámek Dačice patří v současnosti do státního majetku.

Díky tomu je o něj však velmi dobře staráno a zámek se neustále udržuje a modernizuje, čehož důkazem je i otevření již zmíněných komnat. Dačický zámek patří společně s dalšími šesti ve svém okolí k největším kulturním památkám v oblasti jižních Čech.

Kromě zámku v Dačicích zde nalezneme další zámky jako jsou Hluboká, Kratochvíle, Třeboň, Červená Lhota a další. Pokud chcete strávit příjemné chvíle s Vaší rodinou, pak neváhejte a okamžitě se vydejte na cestu do jižních Čech.

Vložil Hrady a zámky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Město Dačice

Město Dačice je malým městečkem, které žije svým spokojeným životem. Jako první dalo v 19. století světu kostkový cukr. Všechny aktuality a úvodní řeč k městu naleznete na oficiálních internetových stránkách. Zde najdete také veřejné zakázky, samosprávu, informace z městského úřadu, městskou policii a mnoho dalších zajímavých odkazů. Úřední hodiny na městském úřadu jsou v pondělí a středu vždy od 08:00 do 17:00. Také v pátek od 08: do 14:00 hodin. V Dačicích má trvalý pobyt hlášeno celkem 7 737 obyvatel. Jde o malé městečko, které je velmi poklidné. Na internetových stránkách se také dočtete, že všechny spolky, které se v Dačicích nacházejí, mohou být zmíněny na městských internetových stránkách.

Samozřejmostí je také pravidelné informavání občanů a odění ve městě. Toto probíhá jednak pomocí internetových stránek a také pomocí městkého bulletinu a dokonce městské televize. Na internetových stránkách města najdete také e – shop. V E – shopu si můžete zakoupit brožury o městě Dačice. Nechybí samozřejmě ani dárkové předměty, jako například historicky balený kostkový cukr, který připomíná významný objev zdejších obyvatel.

Díky nim se kostkový cukr dostal do celého světa. V e – shopu je k vidění a zakoupení velmi mnoho věcí, proto neváhejte a navštivte internetové stránky obce Dačice.

Vložil Město Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Město Dačice historie

Dačice patří k jedněm z nejznámějších a nejstarších měst, která se nachází na Českomoravské vrchovině. První písemná známka je dokonce z roku 1183. V roce 1377 byla dokonce Dačicím udělena privilegie, která jsou typická pro města. Největší rozmach zaznamenalo město během vlády Krajířů z Krajku.

Díky tomu, že z města udělali své sídlo, nastal velmi prudký nárůst řemesel a obchodu. Dačice dokonce mohly konat trhy. Díky tomu vznikaly také nejrůznější cechy. V 16. století byli do města povoláni italští mistrové, které ze strohého a architektonicky chudého gotického města, udělali renesanční město, které kvetlo životem. Následující významné stavitelské období potkalo Dačice v období baroka. V 17. století však město začaly potkávat pohromi. Nejprve se jednalo o mor. Další hroznou událostí byl požár, který změnil profil renesančního města. Jedna z nejvýznamnějších památek města, která se dochovala je jednoznačně františkánský kláštěr a kostel sv. Antonína Peduánského. V roce 1843 se město proslavilo po celém světě. Byl zde vymyslen kostkový cukr. O vzniku první kostky cukru, vypráví celé výstava v muzeu, která je zde vystavena permanentně.

Během Rakouska – Uherska se staly Dačice dokonce sídlem okresních řádů. Okresním městem byly Dačice až do roku 1960. V současnosti jsou Dačice spíše turistickým cílem.

Vložil Město Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Město Dačice osobnosti

Město Dačice se může na první pohled zdát jako průměrné městečko, které si žije svým vlastním životem. Na jednu stranu je to pravda, na druhou je však proslaveno po světě. Jako první totiž dalo světu kostkový cukr. Tato pro nás běžná věc v minulosti byla hotovým divem. Jelikož jste si pohodlně mohli vzít jednu či více kostek a osladit si nápoj. Jedná se sice o nejdnoduchý vynález, je však velmi ceněn. Známé osobnosti Dačic jsou poměrně složitým tématem. Jednak můžeme hovořit o osobnostech, které zde žili, působili či vlastnili Dačice v minulosti. Jednalo se o šlechtické rodiny, které měly dostatečně velký majetek na spravování města.

V novodobých dějinách však mezi obyvateli nenajdete žádné věhlasné osobnosti, které by se zapsali do historie naší země. Můžeme se snad obecně bavit o tom, že z města vzešlo spoustu zručných inteligentních lidí, kteří díky svým službám a schopnostem napomáhají k dnes normálnímu chodu života. Jde tedy o lékaře, policisty a mnoho dalších povolání, kterým se lidé z Dačic věnují.

Pokud chcete Dačice poznat lépe, potom navštivte jejich oficiální stránky, kde naleznete jistě spoustu zajímavých informací o samotném městě.

Vložil Město Dačice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zámek Telč

Hrad v Telči patří mezi státní majetek. Někdy je označován také jako zámek. Každopádně patří mezi skvosty renesanční architektury na Moravě. Atraktivita pro turisty je zvýšena i díky tomu, že se podařilo pečlivou prací obnovit původní interiéry zámku. Na zámku naleznete jasné příklady, jak se do naší země dokázalo prosadit italské umění. Promě gotického hradu na renesanční sídlo se udála během vlády Zachariáše z Hradce. Celá přestavba měla dvě etapy, kterých se účastnili stavitelští mistři z Itálie. V některých prostorách zámku se zachovaly dokonce sklípkové klenby.

Přestavba na zámek byla velmi finančně náročná a mohla proběhnout také díky financím pocházejícím z telčských dolů. V minulosti se zde těžilo stříbro. Na zámku jsou zavedeny dvě trasy prohlídek. Cena se pohybuje mezi 110 a 90 korunami. Samozřejmě studenti a také držitelé průkazu ZTP mají slevy. Rodiny mají možnost zakoupit si zvýhodněné rodinné vstupné. Na zámku najdete také zámeckou galerii, která se věnuje hlavně hračkám.

Jsou zde vystaveny hračky, které byly běžné mezi dvacátými a osmdesátými lety minulého století. V naprosté většině jde o hračky šlechtických rodin, proto jsou na tu dobu poměrně honosné. Sočástí zámku je také kaple Všech svatých.

Vložil Hrady a zámky | Štítek , , , | Zanechat komentář